Read more

Insect declines and why they matters – Dave Goulson

Den i medierne omtalte rapport af Dave Goulson om grunden til insekternes tilbagegang i Storbritannien kan downloades herunder. Forholdene i Danmark og Storbritannien er i en vis udstrækning sammenlignelige. Bortset fra, at 57 % af Danmarks arealer er under plov, mod 26 % i  Storbritannien. På side 11 og 12 kan man læse  forfatterens vurdering […]

Read more

Grund til optimisme på naturens vegne?

Topmødet om naturen på Marienborg den 4 november. Naturbeskyttelse.dk mener: Statsministeren melder ret kontant og direkte ud om behovet for at gøre noget for naturen – det er meget positivt, og det virker oprigtigt. Men ord gør det ikke. Spørgsmålet er, om regeringen og støttepartierne reelt er klar til at skaffe midlerne og levere den […]

Read more

Marienborg danner ramme om første skridt mod regeringens biodiversitetspakke

Statsminister Mette Frederiksen, miljøminister Lea Wermelin og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tager første spadestik til regeringens biodiversitetspakke, når en bred kreds af interessenter samles til opstartsmøde på Marienborg 4. november. Naturbeskyttelse.dk mener: Det sender et stærkt signal om, at naturen er på vej op i den naturpolitiske superliga, at statsminister Mette Frederiksen deltager […]

Read more

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer “Miljø- og Fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen besluttede i foråret 2019, med baggrund i debat i medierne omkring Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne naturarealer, at igangsætte et såkaldt servicetjek. Servicetjekket skulle fokusere på naturplejen på statsejede lysåbne arealer. Debatten havde involveret både forskere, interesseorganisationer og meningsdannere inden for naturområdet. […]

Read more

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Så er et notat til den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen om Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter tilgængelig. Det skal særligt bemærkes, at tilstanden er forværret for naturtyperne, fra 90 % til 95 og for arterne fra 39 til 57 % – det skal dog bemærkes, at den forværrede tilstand for arternes vedkommende […]

Read more

Naturen har ikke fået det bedre siden 2013

Danmarks rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter viser, at naturen er i krise, og at det ikke er blevet bedre siden sidste rapportering til EU i 2013. Desværre er det på ingen måde overraskende.  Det må snart gå op for politikerne, at der skal investeres i vores natur, hvis tilbagegangen ikke […]

Read more

Vilde heste bliver sat ud i nordjysk naturområde

Kilde: Miljøstyrelsen 26. august 2019 Miljøminister Lea Wermelin besøgte i dag naturområdet ved Lindenborg Ådal i Nordjylland, som staten netop har købt. Hun løftede sløret for, at der er til efteråret flytter en flok ’vilde heste’ ind, der skal være med til at give naturen i området et løft. På sydspidsen af Langeland har en […]

Read more

Mangel på penge til naturbeskyttelse

Der er en problemstilling Naturbeskyttelse.dk har påpeget mange gange. Bla. her: Udtagning af landbrugsjord kan blive truede arters redning og her: Naturen bliver glemt og klemt mellem mark og hav Ordningen er målrette Natura 2000 områder, men skal de truede arter for alvor få gavn af udtagningen, bør tilskuddet gælde for hele landet, og der […]

Read more

Sortåret hvidvinge (Aporia crataegi)

Man bliver altid glad når man ser sortåret hvidvinges lange svævende vingeslag på overdrevet – en elegant og smuk sommerfugl. Find den på tørre lokaliteter med masser af blomster. Dens larver lever af hvidtjørn og røn. “Almindelig” i det meste af Jylland, men meget sjælden i Sønderjylland, Fyn og på Sjælland. Fraværende på Bornholm.