Dansk landbrug og fødevarermangel

Landbrugsrådet og Regeringen brugte verdens sultende som argument for at opdyrke brakmarkerne og intensivere landbrugsdriften – men var det virkelig for de sultenes skyld, eller var det bare en undskyldning for at få mere jord under plov og øge landbrugsproduktionen?  (Pløjning har skadet naturen)

Citat fra artikel med Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke i April 2008:  Danmark kan sagtens producere mere korn ved at inddrage landbrugsarealer, der i dag ligger brak, øge gødningen på de produktive arealer og bruge genmodificerede afgrøder. Og ikke nok med, at vi kan. Vi bør, siger Peter Gæmelke.

Landbruget kan øge produktionen med en million tons

Citat fra debatindlæg i Mandag Morgen. af Christian Friis Bach, International chef i Folkekirkens Nødhjælp.

Én milliard mennesker der sulter og en stadigt stigende befolkning udgør et markant udfordring for verdens fødevareforsyning. Den største udfordring af alle.

Men sult og fødevaremangel er også blevet en bekvem undskyldning. For fortsat landbrugsstøtte i de rige lande. For genmodificerede afgrøder med snævert fokus på udbytte. For oppløjning af brakjord og nedbrydning af muldlaget.

Det holder dog ikke. Vi løser ikke verdens fødevareproblemer ved at producere hvede i Vestjylland og majs i Michigan, og så sende det til Afrika. Vi løser verdens fødevareproblemer ved at investere rigtigt og langsigtet i fattige landmænd. Verdens sultproblemer er ikke skabt af mangel på mad. De er skabt af mangel på købekraft. Af fattigdom.

Læs resten her: Er fødevaremangel dansk landbrugs store chance