Klager over ødelagt natur samler støv

Kilde Århus Stiftstidende

Søer, moser og overdrev er langsomt forsvundet fra landkortet over Favrskov Kommune.

Nyt: Sagen ender nu på Ministrens bord

Naturområde i 2002 – og 6 år efter i 2008.

Det er ulovligt at ødelægge de såkaldte paragraf 3-områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Men selv om Peder Størup begyndte sine indberetninger allerede i 2008, har han endnu ikke fået svar fra Favrskov Kommune.

Det er ulovligt at ødelægge de såkaldte paragraf 3-områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Men selv om Peder Størup begyndte sine indberetninger allerede i 2008, har han endnu ikke fået svar fra Favrskov Kommune.

»Jeg har ikke fået svar i nogen af de syv sager, jeg har indberettet til kommunen. De fem af sagerne er endda fra 2008,« siger Peder Størup.

Han har sin egen opfattelse af, hvorfor der ikke er gjort noget ved sagerne.

»Problemet er, at selv om biologerne i kommunen måske nok har vilje til at gøre noget, så mangler den politiske og økonomiske opbakning. Mangel på penge er jo et konstant problem, men det kan vores natur bare ikke bruge til noget. Man kan også diskutere, om regningen ikke burde sendes videre til den ansvarlige for ødelæggelsen,« siger Peder Størup.

De syv sager, som Peder Størup har indberettet til Favrskov Kommune, handler alle om ødelæggelse af moser, overdrev og søer. Størup har identificeret sagerne ved at studere gamle og nye luftfotos sammenholdt med registreringerne af paragraf 3-områderne.

Læs mere på www.stiften.dk eller hele artiklen, i Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis mandag 19. juli 2010.