Naturbeskyttelse.dk har brug for Din støtte

Donation

Har du lyst til at støtte arbejdet med at få styr på ovenstående problemstillinger vil undertegnede og Naturbeskyttelse.dk sætte stor pris på det.  Donationer vil gå til udgifter forbundet med arbejdet, men også til projekter, som skal være med til at forbedre vilkårene for vores flora og fauna.

Eksempler på hvad støtten går til:

Udvidelser skader naturen og naboerne

Nye miljøgodkendelser af landbrugsejendomme øge ofte ammoniakudslippet betydeligt, det er et hidtil overset problem da man alene har kigget på tabet i forhold til antal husdyr og visse naturtyper.

Bæredygtigt landbrugsspin

Lykkes det for Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarer at få stoppet miljøtiltagene med spin og reklamekampagner, bør vi som minimum have svar på, hvem der skal betale regningen for den fortsatte forarmelse af landskabet, naturen og miljøet – samfundet eller industrilandbruget?

Uden miljøinsats vil livet i fjordene forringes

Tre af Danmarks fremmeste eksperter på området, frygter at udsættelse af EU’s vandmiljøkrav fra 2015 til 2027 gør chancerne for at redde fjorden mindre. De danske fjorde er på vej til at få permanent uklart vand, hvor alger og gopler dominerer på bekostning af ålegræs, dyreplankton og fisk.

DMU: Både ødelagt og overset natur

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er en flot og grundig undersøgelse DMU har leveret, og set i lyset af at DMU er kendt for at holde sig på den absolut sikre side i deres arbejde, bekræfter undersøgelsen desværre at tabet at natur er meget stort i nogle områder.

Donationerne kan enten være et engangsbeløb, eller et månedligt beløb eksempelvis 25 eller 50 kr. Beløbet er ikke fradragsberettige da Naturbeskyttelse.dk ikke er en forening.

Donationer kan inbetales til Danske Bank på Reg.nr 9762 kontonr 4788225970

Donationerne er som udgangspunkt anonyme – men har du lyst til at gøre mig opmærksom på din donation, er du meget velkommen til at sende en mail på natur@storup.dk. Det giver også mulighed for at kunne modtage en nyhedsmail – denne service er dog ikke oprette pt.

På forhånd tak for din støtte.

Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk