Vigtigt at beskytte de små lommer af natur i det åbne land

Artiklen her er lidt over et år gammel, men er ikke mindre aktuel. Carsten Rahbek, professor i biologisk mangfoldighed på Center for Makroøkologi ved Københavns Universitet, forklarer i artiklen, hvorfor det er så vigtigt at beskytte de små naturlommer i det åbne land.

Mergelgrav

“De fleste naturområder i Danmark er så små, at mange bestande af dyr eller planter ikke kan overleve i dem, hvis der ikke sker en udveksling af individer mellem forskellige arealer, tilføjer Carsten Rahbek.

– Danske arter er afhængige af, at de kan flytte sig rundt i landskabet, og her fungerer paragraf 3-områderne som trædesten. Der er stor forskel på, om man skal bevæge sig gennem en total ørken, eller om der er små oaser undervejs, siger professoren.

Carsten Rahbek var i 2005 med til at lave en undersøgelse af alle større danske naturområder, og den havde nogle overraskende konklusioner.

– Analysen viste, at selv hvis man bevarer alle de store naturområder i Danmark, så er der en stor andel af de danske arter, som slet ikke lever i dem. De lever ude på alle de små steder, siger han”

Læs hele artiklen her.

Mergelgrav_2_72