Kender du navnene på dine sommerfugle?

Foråret er i fuld gang, og de første sommerfugle er på vingerne – her er det Nældens Takvinge, der har fundet et blomstrende piletræ. I de kommende måneder starter andre af vores sommerfugle deres flyvesæson, men kender du navnene på de sommerfugle, der flyver i haven, eller dem du møder ude i naturen?

Naeldenstakvinge

Vil du lære “dine” sommerfugle at kende, så kan du finde dem alle på plakaten med Danmarks Dagsommerfugle, samt et udvalg af natsommerfuglene, også kaldet natsværmere på plakaten med 72_til_shopDanmarks Natsommerfugle. Du kan også se, hvornår de er på vingerne, og om du har set en sjælden art. Se plakaterne her.

Vil du have glæde af sommerfuglene og af andre vilde arter i din have, så giv noget af den tilbage til naturen. Giv plads til nogle af de planter, sommerfuglenes larver lever på, og lad et hjørne af græsplænen med sol og læ blive lidt vild, så de vilde planter kan nå at blomstre og sætte frø. Brug helst ikke sprøjtegift og kunstgødning, og lad gerne et udgået træ eller en bunke grene blive liggende, så sommerfuglene har et sted at overvintre.

Fra 1870 og til i dag er der i alt fundet 98 forskellige dagsommerfuglearter i Danmark. Af dem har 76 været fastboende eller har været her i kortere eller længere perioder. Derudover er der en række almindelige trækgæster samt tilfældige fund, som ikke kan overleve den danske vinter. Af de 76 arter, som regnes for at være hjemmehørende i Danmark, vurderes det, at 12 dagsommerfuglearter er uddøde, og desværre er en række tæt på at følge den triste udvikling. Hovedparten af de andre er truet i større eller mindre grad som følge af, at deres levesteder er forsvundet, og kvaliteten af de resterende levesteder forringet.