Read more

Høringssvar vedr. ”Justering af Natura 2000-områdernes grænser”

Til Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 3. januar 2018 Høringssvar vedr. ”Justering af Natura 2000-områdernes grænser” Høringssvaret er en generel stillingtagen til nogle af de problemstillinger og negative følger, Naturbeskyttelse.dk mener et ændret eller reduceret Natura 2000-areal vil have. I høringssvaret er der også en række anbefaling til, hvordan naturtilstanden i og uden […]