Høringsvar til udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse.

Til Miljø- og Fødevareministeriet
mfvm@mfvm.dk
Sagsnummer: 2018-34- 30-00104.
4. april 2018

Høringsvar til udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse.

– PDF: Høring_Vildsvinehegn_2018-34-30-00104

Regeringen ønsker at etablere et hegn langs hele den tyske grænse for at hindre vildsvin i at komme ind i landet. Udover at hegnet er problematisk i forhold til en række nationale og internationale beskyttelser, og antageligvis direkte i strid med dem, så kan hegnet ikke kun isoleres til et spørgsmål om lovgivning.

Det er vores opfattelse, at skal hegnet holde vildsvin ude effektivt, vil det få en markant negativ indflydelse på en række arter lokalt, men også på arter, der i et europæisk perspektiv vandrer på tværs af landegrænser.

Som det fremgår af artiklen her, så er hegn internationalt ved at udvikle sig til en alvorlig trussel mod vilde arter. (se bilag og link)

”Danske forskere forsøger at bremse »gigantisk tragedie« i Afrika”

I Danmark har vi ikke gnuer, zebraer, elefanter, løver og giraffer, men vi har andre arter, der udover vildsvinet også vil blive påvirket af hegnet.

Hvis Danmark etablerer hegnet for at hindre vilde arters frie bevægelighed, så vil vi ikke kunne argumentere for, at andre lande ikke også gør det samme, eks. de afrikanske. Det, vi gør lokalt, kan altså få alvorlige konsekvenser internationalt, og svække arbejdet med, at stoppe tabet af biodiversitet lokalt, nationalt og globalt.

Arter kender ikke til landegrænser og matrikelskel. Danmark bør, i stedet for at hegne vilde arter ude, argumentere for, at det bliver et grundlæggende internationalt princip, at natur og arter sikres på tværs af landegrænser, også mod kortsigtede privatøkonomiske og politiske interesser.

Derudover er det Naturbeskyttelse.dks klare opfattelse, at hegnet på ingen måde vil hindre en eventuel spredning af svinepest. Det er veldokumenteret, at spredningen er forårsaget af mennesker. Et menneskabt problem bør ikke føre til, at vi skader naturen og de vilde arter i den yderligere.

Vi vil på den baggrund kraftigt opfodre til, at hegnet ikke etableres.

Med venlig hilsen

Peder Størup
Naturbeskyttelse.dk