Høringssvar til udpegning af skov til biodiversitetsformål

Naturbeskyttelse.dk vil benytte lejligheden til at afgive høringssvar vedrørende udpegning afskov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsens arealer.

At Regeringen som følge af aftalen om Naturpakken, nu har fremsat et forslag til, hvilke statsskove der skal lades urørte er positivt. Urørt skov er et vigtigt værktøj til at beskytte skovenes arter. Naturbeskyttelse.dk anerkender, at det er et skridt i den rigtige retning.

Der skal mere urørt skov til for at nå biodiversitetsmålene Men træerne vokser ikke ind i himlen, og det, der ifølge regeringen skulle være en “Historisk
stor udlægning af urørt skov” er helt utilstrækkeligt, hvis skovenes arter skal sikres
beskyttelse.

Læs resten her: Høringssvar