Read more

Vildspor – på besøg hos Peder Størup

RADIO4 – Programmet VILDSPOR – hver lørdag fra kl. 10-12. Rasmus Ejrnæs forsker i biologi på Aarhus Universitet og er vild med naturen. Faktisk så meget, at han ville ønske, at vi mennesker bare ville give den plads til at folde sig ud. Hver lørdag inviterer han dig ud i naturen med de to biologer […]

Read more

Ny vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper

Opdateret og forbedret vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper. Vejledningen er særligt rettet mod kommunerne, der administrerer § 3-beskyttelsen. Beskyttelsen efter § 3 gælder for søer og udpegede vandløb samt heder, moser, strandenge, ferske enge og biologiske overdrev og omfatter ca. 10 % af Danmarks areal fordelt på omkring 300.000 registrerede arealer. Beskyttelsen er derfor […]