Danmarks dagsommerfugle

Skovrandøje (Pararge aegeria)
Skovrandoje

Skovrandøje (Pararge aegeria)

Admiral (Vanessa atalanta)
admiral_sommerfugl

Admiral (Vanessa atalanta)