Read more

Lea Wermelin bliver ny miljøminister

Ny miljøminister bliver Lea Wermelin – et ret uskrevet blad på naturområdet. Der kommer til at hvile et stort ansvar på hendes skuldre. For mange arter er det ved at være sidste udkald, og det bliver ikke mindst afgørende for dem, at der er opbakning til den nye minister fra resten af ministerholdet. Vi ønsker […]

Read more

Invasion af tidselsommerfugle fra syd

I disse uger flyver der millioner af tidselsommerfugle (Vanessa cardui ) rundt i landet – de er fløjet fra Nordafrika over Middelhavet for herefter af trække videre nordpå op til Danmark og Nordeuropa. Hyppigheden af tidselsommerfugl er meget svingende alt efter tilflyvningen sydfra. Nogle år kan den være talrig som i år, og andre næsten […]

Read more

Naturmødet 2019

Hvad er naturmødet? Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Naturmødet afholdes for fjerde gang den 23.-25. maj 2019 i Hirtshals. Naturmødet er vind i håret, fuglekiggere og natursyn i konflikt. Det er debat, aktiviteter og folkefest, […]

Read more

Regeringen vil have lov af EU til at udskyde vandmiljø-deadline – igen!

” I relation til evalueringen af vandrammedirektivet har Miljø- og Fødevareministeriet imidlertid i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet i Danmark erfaret, at tidsmæssige, naturgivne, praktiske og økonomiske udfordringer gør det vanskeligt fuldt ud at nå miljømålene for alle opstillede kvalitetselementer med udgangen af tredje planperiode. Der er derfor behov for i planperioder udover 2027 at […]

Read more

Luk sommerfuglene ud i forårssolen

Når foråret kommer med de første lune dage i marts måned, vågner sommerfuglene af vinterdvalen for at starte en ny generation op. Her kan de dog også få brug for hjælp, da de søger mod lyset. I en åben carport er det ikke et problem, men på et loft er et lukket vindue en fælde, […]

Read more

Status på Danmarks natur – NOVANA 2017

Den samlede oversigt over naturens og vandmiljøets tilstand og udvikling er nu tilgængelig for alle med dagens offentliggørelse af NOVANA-rapporterne for 2017. Ritzau: “De danske skove har det ringe, og der er ikke noget der tyder på, at de har fået det bedre. Sådan opsummerer seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet, resultaterne i den årlige rapport […]

Read more

Slip “hestekræfterne” fri på hederne

I artiklen ( til højre) fra DR fokuseres der på problemerne med næringsstofforureningen, men der er uden tvivl en faktor mere, der spiller ind: fraværet af større planteædere. Naturbeskyttelse.dk mener: Der er to faktorer, der trækker i negativ retning. 1. Den unaturligt høje næringsbelastning, der langsomt, men sikkert, forandrer naturtilstanden. 2. Fraværet af større planteædere, […]

Read more

Bisonerne bliver på Bornholm

Kilde: DR Bornholm Der er virkelig godt nyt, at bisonprojektet gøres permanent. Det kan dog synes lidt ærgerligt, at man ikke har modet til at slippe dem fri, og så se, hvad der vil ske. Bison Bornholm “Samtidigt er det besluttet, at Naturstyrelsen skal undersøge muligheden for at finde finansiering til at udvide indhegningen fra […]

Read more

BIODIVERSITETSINDIKATORER TIL EN EFFEKTBASERET NATURTILSKUDSORDNING

Videnskabelig rapport nr 297 fra DCE – Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 2018 Indledning: Rapporten er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, til Landbrugsstyrelsen og beskriver en række forskellige potentielle indikatorer på biodiversitet til test og eventuel efterfølgende anvendelse i en effektbaseret areal-tilskudsordning. Vi har taget udgangspunkt i, hvad […]