Skærmbillede 2017-03-08 kl. 09.04.52 Read more

Ulven er nået til Fyn

 Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet skriver: Fynsk ulv Analyser af DNA fra dødfundet rådyr på Fyn tyder på, at det er blevet dræbt af en ulv. Fundet er gjort af frivillige fra Ulvetracking Danmark og efterfølgende analyseret af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Det er første gang, at der i Danmark […]

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 09.54.23 Read more

De store dyrs funktion i naturen

Når der tales om behov for store dyr i naturen, skyldes det i høj grad den funktion, de har i form af de forstyrrelser, der skabes, når de spiser af vegetationen og bevæger sig rundt i terrænet. Den højeste artsrigdom opstår i overgangen mellem skov og lysåben natur – derfor er det så væsentligt, at […]

Skærmbillede 2017-02-11 kl. 08.24.30 Read more

Revision af EU’s miljøregler – landerapport for Danmark

Danmark – Beskyttelse, bevaring og forbedring af naturkapitalen. “Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig-ringe, og det samme gælder for de fleste levesteder i græsarealer, sumpe eller moser og kystområder. Danmark er et af de lande, der rapporterer om flest levestedsvurderinger med ugunstig status. Landbrug og forurening er […]

Træ til flisning 2MB Read more

Udpegning af urørt skov skal speedes op

Af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød, biolog, cand. scient. Hvis Naturstyrelsen, som statens skovbrug hører under, ikke selv kan finde ud af at ophøre med den planlagte hugst i de dele af statsskoven, som ganske sikkert skal udlægges til urørt skov eller biodiversitetsskov, håber jeg på, at de partier, der stod bag ”Naturpakken”, snarest griber […]

Skærmbillede 2017-01-26 kl. 07.20.03 Read more

Skal skoven fældes før den beskyttes?

Denne profeti ser desværre nu ud til at være en realitet! “Det, der kunne have været et nybrud i forhold til skovbeskyttelsen, er endt som det stik modsatte og endda med en udvanding af begrebet urørt skov, da regeringen har gjort det muligt at udtage økonomiske værdier, før skoven lades urørt” Kritik af regeringens naturpakke. […]

Skærmbillede 2017-01-18 kl. 09.38.24 Read more

Novana rapporteringen af habitat-naturtypernes tilstand og udvikling

Så er rapporteringen af habitat-naturtypernes tilstand og udvikling flyttet på nettet. Rapporteringen indeholder: NOVANA overvågning af naturtyper Sammenfatning 2004 – 2015 Resultater 2004 – 2015 Rapporteringen viser desværre også, at det absolut ikke går fremad for Danmarks natur. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at dette er de naturtyper der er omfattet af den strengeste […]

Skærmbillede 2017-01-18 kl. 07.57.57 copy Read more

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017. Afsætte for dette er ikke at øge arealet med natur og sikre ubeskyttede arealer, men at slippe af med beskyttelsen hvor “den giver problemer i den daglige forvaltning”. Danmark er det land i EU, der har udpeget det mindste Natura […]

skaermbillede-2017-01-09-kl-09-58-07 Read more

Berlingske vinder årets Cavlingpris for deres afdækning af forløbet bag Venstre-regeringens landbrugspakke

Kilder: Berlingske og DR »Der var klager fra embedsmænd, politikere, spindoktorer og ikke mindst landbrugslobbyen i min indbakke hver dag. Det gør glæden over at stå her i dag endnu større. Sådan lød de indledende ord i vindertalen fra Berlingskes chef i gravegruppen, Lars Nørgaard Pedersen, da han sammen med kollegaerne Chris Kjær Jessen og […]

skaermbillede-2016-12-29-kl-09-22-01 Read more

Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne?

Videnskab.dk skriver: “Ny forskning giver håb for Danmarks døende asketræer”  Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne – om det ikke snarere er skovhugst, og det at træer med naturlige resistens bliver fældet? Danmarks skove mangler i den grad døde og døende træer – ikke fordi sunde træer er skidt, men fordi, det først er, […]

1 Read more

Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner

Til Naturstyrelsen Tirsdag den 13. december 2016 Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner Naturbeskyttelse.dk afgiver hermed høringssvar vedrørende Naturstyrelsens plejeplaner for de Natura 2000-arealer, der er under styrelsens forvaltning, som er i høring frem til 13. december 2016. Den danske natur er trængt, og hvis Danmark skal leve op til FN’s biodiversitetsmål, samt EU målsætningerne […]