Read more

Brun Bjørnesvirreflue (Arctophila superbiens)

Brun Bjørnesvirreflue (Arctophila superbiens) ligner også en humlebi, og den brummer på samme vis når den flyver, men det er en flue, tilhørende gruppen af svirrefluer. Det er en ualmindelig smuk art, der er også er en indikatorart for naturkvalitet. Den er knyttet til våde og tørre områder, og gerne steder hvor planten djævelsbid vokser. […]

Read more

Vejledning til, hvordan man tjekker op på regeringens ændringer af Natura 2000 områderne

Overordnet  går regeringens “justering” af de beskyttede Natura 2000 områder ud på at fjerne beskyttelsen fra private og flytte den over på offentligt ejede arealer. Ca. 29.900 hektar private tages ud, og 30.900 offentlige tages ind. Man kan læse mere her:   Justering af Natura 2000 områderne Det betyder kort sagt, at de beskyttelser og […]

Read more

Gul bjørnesvirreflue (Arctophila bombiformis)

Gul Bjørnesvirreflue, med det fine latinske navn Arctophila bombiformis, er en af de arter der har brug for blomstrende natur. Selv om den for de flest vil ligne en humlebi, så er det faktisk en stor flue, kamufleret som en stikkende bi. Den yngler i vådområder, men nyder som voksen godt af tørre blomstrende overdrev. […]

Read more

22 klager over vildsvinehegn

DR skriver: “Om ganske få måneder starter arbejdet med at få sat det heftigt omdiskuterede vildsvinehegn op langs den dansk-tyske grænse. 27 organisationer, foreninger, privatpersoner og myndigheder har derfor benyttet muligheden for at gøre indsigelser mod det nye hegn. Det er særligt naturforeninger- og organisationer samt privatpersoner, der sætter hælene i” Læs resten via link […]

Read more

Guldbuksebien fundet på Samsø efter 80 år

DR Østjylland skriver: Den er lille, har lodne ben, og så er den vild med Samsø. Forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet har gjort et opsigtsvækkende fund på en tur til Issehoved. Her har de nemlig opdaget bi-arten ”guldbuksebien”, som ikke er set i Danmark i 80 år. Forskerne troede, bien var uddød herhjemme, […]

Read more

Biowide – 4 års forskning.

Det store 4 årige Biowideprojekt er nu afsluttet. Formålet har været at skabe ny viden om og engagement i Danmarks biodiversitet. Det er gjort ved at gå i dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper. 10 af de 130 lokaliteter har været valgt som hotspots – steder med en enestående natur […]

Read more

Vilde orkidéer – indikatorer for naturkvalitet

Tekst og foto: Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk. Praktisk Økologi marts 2018. “Der er mange artsgrupper af planter, hvis navne stort set er ukendte i den brede offentlighed – hvor mange kender til Arumordenen eller Skebladordenen? De fleste vil dog nikke genkendende til Orkidéordnen som en tropisk plante i vindueskarmen, men kun en lille gruppe vil vide, […]

Read more

At hegne ulven inde, er ikke Danmark værdigt

Det er “fattigt”, at Danmark, et af verdens rigeste, mest oplyste, demokratiske og “grønneste” er nået hertil, hvor vores største partier mener, at vilde arter, der udgør et “problem”, enten skal hegnes inde, ude eller skydes. Det her sætter en ny lav standard for, hvordan vores natur og arterne i den skal behandles ikke kun […]

Read more

Polens skovforvaltningsforanstaltninger på Natura 2000-lokaliteten Puszcza Białowieska udgør en overtrædelse af EU-retten

Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser: –        i henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, idet den har vedtaget et bilag til skovforvaltningsplanen for skovdistriktet Białowieża uden at have sikret sig, […]

Read more

Ulv ulovligt skudt i Danmark

Det her er uendelig trist – ikke kun for Danmarks natur, men også for alle verdens vilde rovdyr! Hvis vi ikke kan finde ud af at leve med ulve i Danmark, hvordan skal vi så forvente, at andre tager hensyn til deres “problemdyr” – om det er elefanter i Afrika eller tigere i Indien? Desværre […]

Read more

Høringsvar: Nyt skovprogram

Skovprogrammet vil sætte retningslinjerne for, hvad myndighederne i de kommende år vilgøre for at beskytte naturen og stoppe artstabet i de private og offentlige skove. Derfor er indholdet af det meget væsentligt for skovnaturen. Desværre byder skovprogrammet ikke på nye tiltag i forhold til natur- og artsbeskyttelse, og er i sin nuværende form ikke egnet […]