_29a0485 Read more

Hestene blev sluppet fri i Mols Bjerge

Hundredevis var mødt frem for at se hestene blive sluppet fri i Mols Bjerge, ikke helt fri, men på 120 hektar af Molslaboratoriets 160 hektar. De 12 tyske heste og deres afkom skal fremover bidrage med en nøglefunktion som store planteædere i området. Hvor området før bestod af flere mindre hegn afgræsset af kvæg, suppleret […]

graade Read more

Venstre-regeringen er igen uden efter vandløbene

Naturbeskyttelse.dk er bekymret for konsekvenserne af Venstre-regeringens ønske om en såkaldt “modernisering af vandløbslovgivningen”. Ministeren vil invitere landbruget og de grønne organisationer til en drøftelse af udfordringer i forhold til vandløbsområder samt en diskussion af, hvilke lovændringer der er nødvendige. Miljø- og fødevareminister vil modernisere vandløbslovgivningen Ministeren hævder selvfølgelig, at der skal tages hensyn til […]

skaermbillede-2016-11-07-kl-10-08-29 Read more

Debatindlæg om stenrevs-sagen

REPLIK: Viceformanden for Landbrug & Fødevarer ved selvfølgelig godt, at der er mange eksempler på, at landmænd ikke helt har styr på regler, der beskytter natur og kulturarv. Det skriver Peder Strørup, redaktør på naturbeskyttelse.dk     REPLIK: Selvfølgelig fjernes der ikke stendynger etableret med statsstøtte, og selvfølgelig røres fredede stendiger og anden kulturarv ikke. Det […]

marksten_dynge_72 Read more

Svar fra SVANA på henvendelse omkring Stenrev

Brev sendt til Aalborg Kommune og Limfjordsrådet 1. november, efter at Naturbeskyttelse.dk henvendte sig omkring det problematiske i indsamlingen af sten. “Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at der i henvendelsen fra Naturbeskyttelse.dk rejses en relevant problemstilling. Såfremt indsamlingen af sten gennemføres uden omtanke, risikerer indsamlingen at kunne forårsage skade på biodiversiteten på land og […]

sten_fra_mark_72 Read more

Til SVANA. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev.

Til SVANA  26. Oktober 2016 HASTER. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev.  Naturbeskyttelse.dk finder det meget problematisk, at der er etableret en indsamling af marksten, for at bruge dem til et nyt stenrev i Natura-2000 området ved Løgstør Bredning. Det skal understreges, at Naturbeskyttelse.dk finder det positiv, at stenrev i Limfjorden genoprettes, men er kritisk […]

skaermbillede-2016-10-22-kl-15-54-25 Read more

Indsamling af marksten til stenrev bør stoppes!

Sten og stendynger på land udgør ofte vigtigt leve- og overvintringssteder for en lang række vilde arter som firben, frøer, salamandere, fugle og mus – stort set alle vilde arter har glæde af stendynger. At bruge marksten til nye stenrev kan måske bidrage til nye levesteder i havet, men at fjerne og ødelægge eksisterende levesteder […]

skaermbillede-2016-10-13-kl-09-10-39 Read more

Landsretskendelse om udpegning af syns- og skønsmand i retssag vedrørende naturbeskyttelseslovens § 3

Natur- og Miljøklagenævnets behandler ofte sager, hvor nævnet tager stilling til 1. instansens vurdering af, om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I nogle af de sager, hvor nævnet afgør, at arealet er omfattet af § 3, stævnes nævnet efterfølgende, og modparten anmoder i forbindelse med sagens behandling i retten om syn og […]

skaermbillede-2016-10-10-kl-08-32-05 Read more

Slaget om naturen på Amager Fælled

Amager Fælled er 5.000 år gammel vild natur få kilometer fra Rådhuspladsen. Det er også en tildækket losseplads, en gammel militærplads og et frirum, som hverken er by eller land. Et sted, hvor ting har fået lov til at ske. Men nu kommer planerne: Udbygning af Ørestaden, en campingplads og en havnetunnel. Det bliver et […]

livets_trae_72 Read more

Regeringens 150 “natur”-projekter

Regeringen præsenterede forleden mere end 150 natur- og friluftsprojekter  i forlængelse af regeringens naturpakke. Statens skove får flere vandrestier, lejrpladser og naturområder Se listen over projekterne her: 150 projekter Naturbeskyttelse.dk mener: Der er fine projekter imellem, men der er desværre også mange projekter, der ikke har meget med natur og biodiversitet at gøre. Set i […]

1 Read more

De store dyrs funktion i naturen

Det er oppe i tiden at tale om, at der skal flere store dyr ud i naturen – billederne viser lidt om dyrenes funktion. Hestene her tilskudsfodres ikke, og de har derfor tilpasset sig det fødegrundlag, området stiller til rådighed. De vælger helt selv, hvad de har brug for med et fødevalg, der spænder meget […]

13613238_1087535934653212_1304499585064323147_o Read more

IPBES: Nyt dansk sekretariat skal give beslutningstagere viden om biodiversitet

Pressemeddelelse fra Københavns universitet 13. september 2016 Nyt dansk sekretariat skal give beslutningstagere viden om biodiversitet Syddansk, Aarhus og Københavns Universitet er gået sammen med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om at etablere et dansk IPBES-sekretariat, der skal understøtte Danmarks bidrag til globale videnskabelige rapporter om naturens tilstand samt sikre dialog mellem beslutningstagere og forskere, […]

livets_trae_72 Read more

Lad Yggdrasil blive i skoven

På Naturens Dag vil vi gerne benytte lejligheden til at hylde asketræet, også kaldet Yggdrasil – livets træ. Hvis det ikke fældes, kan det nå enorme dimensioner med grene, der når helt op i himlen. Desværre findes der stort set ingen gamle asketræer som dette tilbage i Danmark. Asketræet er det, man kalder et lysåbent […]

229A7895_2 Read more

Frisk fra skoven – orkideen Tætblomstrende Hullæbe

Der er stadigvæk mulighed for at opleve blomstrende orkideer, eksempelvis de sent blomstrende Hullæber – her er det den meget sjældne Tætblomstrende Hullæbe (Epipactis purpurata). Hullæberne er svære at adskille fra hinanden, men et af kendtegnene for den tætblomstrende er de forholdsvis små rødligtfarvede blade og så den sene blomstring (i forhold til Skov-Hulæbe). Den […]