Read more

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017. Afsætte for dette er ikke at øge arealet med natur og sikre ubeskyttede arealer, men at slippe af med beskyttelsen hvor “den giver problemer i den daglige forvaltning”. Danmark er det land i EU, der har udpeget det mindste Natura […]

Read more

Berlingske vinder årets Cavlingpris for deres afdækning af forløbet bag Venstre-regeringens landbrugspakke

Kilder: Berlingske og DR »Der var klager fra embedsmænd, politikere, spindoktorer og ikke mindst landbrugslobbyen i min indbakke hver dag. Det gør glæden over at stå her i dag endnu større. Sådan lød de indledende ord i vindertalen fra Berlingskes chef i gravegruppen, Lars Nørgaard Pedersen, da han sammen med kollegaerne Chris Kjær Jessen og […]

Read more

Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne?

Videnskab.dk skriver: “Ny forskning giver håb for Danmarks døende asketræer”  Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne – om det ikke snarere er skovhugst, og det at træer med naturlige resistens bliver fældet? Danmarks skove mangler i den grad døde og døende træer – ikke fordi sunde træer er skidt, men fordi, det først er, […]

Read more

Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner

Til Naturstyrelsen Tirsdag den 13. december 2016 Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner Naturbeskyttelse.dk afgiver hermed høringssvar vedrørende Naturstyrelsens plejeplaner for de Natura 2000-arealer, der er under styrelsens forvaltning, som er i høring frem til 13. december 2016. Den danske natur er trængt, og hvis Danmark skal leve op til FN’s biodiversitetsmål, samt EU målsætningerne […]

Read more

Hestene blev sluppet fri i Mols Bjerge

Hundredevis var mødt frem for at se hestene blive sluppet fri i Mols Bjerge, ikke helt fri, men på 120 hektar af Molslaboratoriets 160 hektar. De 12 tyske heste og deres afkom skal fremover bidrage med en nøglefunktion som store planteædere i området. Hvor området før bestod af flere mindre hegn afgræsset af kvæg, suppleret […]

Read more

Venstre-regeringen er igen uden efter vandløbene

Naturbeskyttelse.dk er bekymret for konsekvenserne af Venstre-regeringens ønske om en såkaldt “modernisering af vandløbslovgivningen”. Ministeren vil invitere landbruget og de grønne organisationer til en drøftelse af udfordringer i forhold til vandløbsområder samt en diskussion af, hvilke lovændringer der er nødvendige. Miljø- og fødevareminister vil modernisere vandløbslovgivningen Ministeren hævder selvfølgelig, at der skal tages hensyn til […]

Read more

Debatindlæg om stenrevs-sagen

REPLIK: Viceformanden for Landbrug & Fødevarer ved selvfølgelig godt, at der er mange eksempler på, at landmænd ikke helt har styr på regler, der beskytter natur og kulturarv. Det skriver Peder Strørup, redaktør på naturbeskyttelse.dk     REPLIK: Selvfølgelig fjernes der ikke stendynger etableret med statsstøtte, og selvfølgelig røres fredede stendiger og anden kulturarv ikke. Det […]

Read more

Svar fra SVANA på henvendelse omkring Stenrev

Brev sendt til Aalborg Kommune og Limfjordsrådet 1. november, efter at Naturbeskyttelse.dk henvendte sig omkring det problematiske i indsamlingen af sten. “Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at der i henvendelsen fra Naturbeskyttelse.dk rejses en relevant problemstilling. Såfremt indsamlingen af sten gennemføres uden omtanke, risikerer indsamlingen at kunne forårsage skade på biodiversiteten på land og […]

Read more

Til SVANA. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev.

Til SVANA  26. Oktober 2016 HASTER. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev.  Naturbeskyttelse.dk finder det meget problematisk, at der er etableret en indsamling af marksten, for at bruge dem til et nyt stenrev i Natura-2000 området ved Løgstør Bredning. Det skal understreges, at Naturbeskyttelse.dk finder det positiv, at stenrev i Limfjorden genoprettes, men er kritisk […]

Read more

Indsamling af marksten til stenrev bør stoppes!

Sten og stendynger på land udgør ofte vigtigt leve- og overvintringssteder for en lang række vilde arter som firben, frøer, salamandere, fugle og mus – stort set alle vilde arter har glæde af stendynger. At bruge marksten til nye stenrev kan måske bidrage til nye levesteder i havet, men at fjerne og ødelægge eksisterende levesteder […]

Read more

Landsretskendelse om udpegning af syns- og skønsmand i retssag vedrørende naturbeskyttelseslovens § 3

Natur- og Miljøklagenævnets behandler ofte sager, hvor nævnet tager stilling til 1. instansens vurdering af, om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I nogle af de sager, hvor nævnet afgør, at arealet er omfattet af § 3, stævnes nævnet efterfølgende, og modparten anmoder i forbindelse med sagens behandling i retten om syn og […]

Read more

Slaget om naturen på Amager Fælled

Amager Fælled er 5.000 år gammel vild natur få kilometer fra Rådhuspladsen. Det er også en tildækket losseplads, en gammel militærplads og et frirum, som hverken er by eller land. Et sted, hvor ting har fået lov til at ske. Men nu kommer planerne: Udbygning af Ørestaden, en campingplads og en havnetunnel. Det bliver et […]