Read more

Lad Yggdrasil blive i skoven

Vi vil gerne slå et slag for asketræet, også kaldet Yggdrasil i den nordiske mytologi – livets træ. Hvis det ikke fældes, kan det nå enorme dimensioner med grene, der når helt op i himlen. Desværre findes der stort set ingen gamle asketræer som dette tilbage i Danmark. Asketræet er det, man kalder et lysåbent […]

Read more

Dokumentation: teknisk input fra kommuner til justering af Natura 2000-områdegrænser

Aktindsigt: “Vedr. teknisk input fra kommuner til justering af Natura 2000- områdegrænser I forlængelse af din mail af 27/3 2017 hvor du beder om aktindsigt i kommunernes tekniske input vedr. justering af Natura 2000-områdernes grænser får du hermed kort over alle kommunernes tekniske input. Miljøstyrelsen har endnu ikke set eller forholdt sig til de indkomne […]

Read more

Danmark er fortsat et u-land når det kommer til skovbeskyttelse – det ændre regeringens urørte skove ikke på

Regeringen er nu kommet med sit bud på, hvilke statsskove der skal lades urørte. Det er som skrevet tidligere positivt, at urørt skov italesættes som et vigtigt værktøj til at beskytte skovenes arter. Det skal der lyde en anerkendelse for.  Problemet er bare, at det, der ifølge regeringen skulle være en “Historisk stor udlægning af […]

Read more

Høringssvar vedr. ”Justering af Natura 2000-områdernes grænser”

Til Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 3. januar 2018 Høringssvar vedr. ”Justering af Natura 2000-områdernes grænser” Høringssvaret er en generel stillingtagen til nogle af de problemstillinger og negative følger, Naturbeskyttelse.dk mener et ændret eller reduceret Natura 2000-areal vil have. I høringssvaret er der også en række anbefaling til, hvordan naturtilstanden i og uden […]

Read more

Nyhed : Danmarks vilde orkidéer vist på ny plakat

De færreste kender dem, endnu færre har set dem, og næsten ingen ved, hvor de vokser – Danmarks vilde orkidéer. Men nu er samtlige Danmarks 51 vilde orkidéer vist på en ny plakat, produceret af Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk  Danmarks Orkidéer De fleste forbinder orkidéer med troperne eller vindueskarmen i stuen. Selv om Danmark ikke kan levere […]

Read more

Plakater med Danmarks sommerfugle

Den første og eneste plakat med alle Danmarks dagsommerfugle Alle dagsommerfugle, som har tilknytning til Danmark, er vist på plakaten. I Danmark er der registreret 76 fastboende dagsommerfugle, samt en håndfuld almindelige trakgæster. Sommerfuglene er vist i deres naturlige maximale størrelse. Sommerfuglene er med farvekoder for arternes hyppighed, og hvilke 12 som er uddøde. I Danmark er der registreret […]

Read more

Regeringen dropper registrering af særligt værdifulde privat skov

Nyt lavpunkt i regeringens naturpolitik At regeringen nu dropper kortlægning af de særligt værdifulde, private skove er svært at betegne som andet end et nyt lavpunkt i regeringens naturpolitik. En naturpolitik, der snarere synes at være drevet af erhvervspolitiske interesser, end af at gøre noget for naturen og stoppe artstabet. Det kunne også være interessant […]

Read more

Red naturen med en naturgenopretningsskat

Tilbagegangen af plante og dyrearter sker globalt 100 til 1000 gange hurtigere end normalt – som følge af menneskelig påvirkning. Danmarks natur er ikke gået ram forbi, og ikke mindre end 90 % af vores strengest beskyttede naturtyper og 39 % af arterne har ugunstig bevaringsstatus. Til trods for det har det desværre vist sig […]