Opdyrkning af beskyttet natur

Hør udsendelsen fra Klima og miljø den 27 marts 2009: Ringe tilsyn med beskyttet natur

En lille mose fyldt op med jord og rådne grøntsager. En blomstrende grøn eng kørt over af en plov. En stor del af de små naturarealer, som ligger rundt om i landskabet, forsvinder. Det sker selv om mange af dem er beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Ved at studere luftfotos over Danmark har privatmanden Peder Størup fundet hundredevis af eksempler på naturbeskyttede vandhuller, enge og overdrev, som er dækket til eller pløjet om og gjort til landbrugsjord. Det er ulovligt at ødelægge naturbeskyttede områder. Landmændene kan blive straffet med bøde eller i værste fald fængsel i op til et år. Alligevel erkender kommunerne, der skal føre tilsyn med om loven bliver overholdt, at tilsynet er utilstrækkeligt. Formanden for teknik og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening Jens Stenbæk forklarer, at tilsynet med naturen ikke er kommet på plads efter kommunalreformen. I følge seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra DMU ved Århus Universitet er chokeret over, at beskyttelsen af naturen tilsyneladende ikke fungerer. Når de små biotoper i agerlandet forsvinder, kan det ødelægge livsvilkårene for både fugle, dyr og planter i den danske natur.

Tilrettelæggelse: Søren Carlsen og Klaus Rydahl Medvirkende: Peder Størup, redaktør af naturbeskyttelse.dk, Jens Stenbæk, fmd. for teknik- og miljøudvalget i KL, Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved DMU Århus Universitet, Troels Lund Poulsen, miljøminister, Niels Dahlgaard, landmand, Jørgen Winkler, vicepræsident i DK

Hør også P1 morgen 27 Marts 2009: Naturbeskyttede områder fordufter

Det er forbudt at inddrage de naturbeskyttede områder til agerbrug. Alligevel forsvinder en stor del af de beskyttede områder, fordi myndighederne ikke fører kontrol med dem. Det er kommunerne, der skal føre tilsyn med, om landmændene passer på de moser og enge, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens. Hvis landmanden pløjer en beskyttet mose op, kan han blive straffet med bøde. Men mange steder fungerer tilsynet ikke.

Vært: Dorthe Krogsgaard Medvirkende: Peder Størup, redaktør af naturbeskyttelse.dk, Jens Stenbæk, fmd. for teknik- og miljøudvalget

billede-170

Den lille sø som omtales i programmet. Luftbillede fra 2004, historiskkort og billede af søen 24 marts 2009. Der blev foretaget en besigtigelse af søen i 1995.

vandhul_silkeborg2

Nyt eksempel på ødelagt sø ved Silkeborg. Den lille sø er fyldt op med byggematerialer, grene og bigballer. Utroligt nok var der stadig haletusser under affaldet.