Rødlisten er opdateret – 427 arter er truet

5_kolle

Revisionen af Den danske Rødliste, som har stået på siden 2003, er nu tilendebragt. Status for alle gennemgåede arter viser at godt hver fjerde af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Den største gruppe, nemlig hver femte af alle arter, lever i tilknytning til skov. Her er hver tredje art kategoriseret som truet eller forsvundet fra den danske natur. Samtidig viser status, at det er specialiserede arter i skove og på overdrev som er mest truede.

Rødliste: Specialiserede arter i skove og på overdrev mest truede.