Ikke nok oplysning om ødelæggelse af § 3-natur?

Skrevet af Peder Størup

Naturbeskyttelse.dk undrer sig noget over, at miljøministeren mener, der endnu ikke findes viden nok om ødelæggelse af vores natur. Dertil må det konstateres, at næsten 2 år efter at Naturbeskyttelse.dk har rettet fokus på, at naturen bliver ødelagt, er der intet aktivt sket for at stoppe ødelæggelserne.  Det er regeringens ansvar, at national og international lovgivning bliver overholdt. Det er ansvarspådragende ikke at gøre noget hvis man har viden. Det er meget svært at tro, at den viden ikke foreligger i Miljøministeriet.

Folketinget: Spørgsmål S 2384 : Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at op imod 15 pct. af § 3-naturen er blevet pløjet op?

Spørger: Per Clausen

20. juni 2010 kl. 21:50
Vi kender ikke resultaterne endnu, og ministeren vil derfor ikke tage stilling til de tal, Danmarks Naturfredningsforening nu fremkommer med. Ministeren lægger vægt på en grundig belysning af området som grundlag for de videre overvejelser og drøftelser.
Ministeren Karen Ellemann svarer på S 2384 :
Jeg har kunnet læse i pressen, at Danmarks Naturfredningsforening harfået udarbejdet en rapport, og har i den sammenhæng også set omtalt, at forfatterne vurderer, at op mod 15 % af § 3-naturen er forsvundet i visse egne, og at det i gennemsnit drejer sig om 7-8 % af landets § 3-natur. Jeg kan oplyse, at Miljøministeriet er i gang med et omfattende service-eftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3, der består af en række analyser og informations initiativer. En af analyserne vedrører netop § 3-registreringernes kvalitet. Når analyserne foreligger senere på året, vil jeg tage stilling til, hvordan vi skal arbejde videre med resultaterne.

Vi kender ikke resultaterne endnu, og jeg vil derfor ikke tage stilling til de tal, Danmarks Naturfredningsforening nu fremkommer med. Jeg lægger vægt på, at vi får en grundig belysning af området som grundlag for de videre overvejelser og drøftelser.