Landbruget skal skifte spor for at overleve

Økonomiprofessor Søren Kjeldsen-Kragh mener at Dansk landbrug bør fokusere mindre på stordrift og mere på kvalitet. I en artikel i tidskrift for Landøkonomi, nr. 2, juni 2010 uddyber han hvorfor der skal skiftes spor. Download artiklen her. Har_dansk_landbrug_valgt_et_forkert_spor

Han er af den overbevisning, at dansk landbrug skal leve op til tre opgaver:

  • Landbruget skal sikre en rimelig indtjening og gode arbejdsforhold.
  • Landbruget skal sørge for at levere kvalitetsprodukter, som fødevareindustrien kan videreudvikle, så det kan sælges – også i udlandet – til en høj pris.
  • Landbruget skal leve op til de krav, man sætter fra samfundet side med hensyn til miljø, biodiversitet og dyrevelfærd.

På ingen af områderne har dansk landbrug været i stand til at levere varen, mener professoren.

Mindre bedrifter

Søren Kjeldsen-Kragh taler for, at man i højere grad burde satse på mindre og mellemstore landbrug frem for at satse på de store landbrug, der i dag dominerer.

– Jeg kan ikke se, at den udvikling i retning af stordrift har bidraget til at vi har fået bedre kvalitet i vores produktion, siger han.

Samtidig mener han ikke, at produktionsformen er mere miljørigtig og dyreetisk end den, man har i mindre og mellemstore brug med mellem halvanden til tre helårsarbejdere.

Der skal satses på på mindre enheder og mere kvalitet. Søren Kjeldsen-Kragh er sikker på, at dansk landbrug stadig kan konkurrere på kvalitetsprodukter, hvor prisen ikke spiller den store rolle