Uden miljøinsats vil livet i fjordene forringes

Kilde Politiken

Tre af Danmarks fremmeste eksperter på området, frygter at udsættelse af EU’s vandmiljøkrav fra 2015 til 2027 gør chancerne for at redde fjorden mindre. De danske fjorde er på vej til at få permanent uklart vand, hvor alger og gopler dominerer på bekostning af ålegræs, dyreplankton og fisk.

Billedet viser drænudledning og den kraftige algevækst som følger af næringsstofforurening.

til Politiken udtaler forskerne:

»Regeringens udsættelse af kravene til landbrugets forurening med kvælstof og fosfor betyder en reel fare for, at vi aldrig får genoprettet miljøet i vore fjorde – og at de populært sagt dør« og »Vi skal skynde os, inden effekterne af klimaændringerne for alvor slår igennem. Når de gør det, får vi måske aldrig et skifte i fjordenes økologiske tilstand, og fjordene låses fast i deres nuværende forarmede forfatning« siger Stiig Markager, professor ved Afdeling for Marin Økologi ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet

»Død er ikke det mest præcise ord, men der er ingen tvivl om, at fjordene er meget syge, og at de ikke bliver raske inden for de nærmeste årtier« og »Meget tyder på, at man har gjort ubodelig skade på visse arter og økosystemer, og når regeringen så vil udsætte kravene til nedbringelse af forureningen, nærmer vi os et tidspunkt, hvor det bliver illusorisk at tale om en tilbagevenden til en god økologisk tilstand« siger Kaj Sand Jensen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet.

»Tilstanden kan blive så elendig, at naturen slet ikke kan genoprettes«, siger Mogens Flindt fra Syddansk Universitet.

Læs resten i Politikken: Forskere advarer: Livet i fjordene er tæt på at dø