Danmark har brug for en aktiv naturpolitik

Bragt i Jyllands Posten den 9 september 2011

Naturens biologiske mangfoldighed er afgørende for et socialt og økonomisk stabilt samfund


Kommende generationer har krav på at vi efterlader et bæredygtigt samfund.

Danmark har brug for en aktiv naturpolitik og ikke en passiv som den, vi har været vidne til gennem en længere årrække. Kort sagt vil det sige, at vi aktivt skal forebygge naturtab gennem øget beskyttelse og genoprettelse. Gennem de sidste 100 år er de fleste politiske tiltag sket på bekostning af naturen, hvor naturen kun har fået lov til at eksistere, såfremt den ikke har været til gene for andre interesser. Prisen har dog været høj, og aldrig før i industritidsalderen har vi stået over for et så markant tab af natur og biologisk mangfoldighed. Arternes hastige tilbagegang og uddøen og ikke mindst de markante klimatiske forandringer er naturens reaktion på en unaturlig menneskeskabt udvikling.

Samfundet hviler på 3 ben: økonomi, social stabilitet og naturen. I Danmark er økonomien og den sociale stabilitet forholdsvis intakt, men det tredje ben – naturen – er så svækket, at det vil få konsekvenser for de 2 andre, hvis vi ikke ændrer politik og vægter naturens stabilitet lige så højt som den økonomiske og sociale. Uanset, hvem der vinder valget, er det altafgørende, at Danmark iværksætter en aktiv naturforvaltningspolitik både for naturens og kommende generationers skyld.

Referencer:
http://www.nature.com/nature/journal/v476/n7361/full/476371a.html

http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/miljo/2011/110503_biodiversitet_da.htm

http://www.dors.dk/sw7344.asp

http://www.teebweb.org/