Giv naturen en stemme Ida Auken

Bragt i Jyllandsposten, af Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk

Der er brug for en langt mere konsekvent tilgang til natur- og miljøbeskyttelsen i Danmark.

Hidtil har landbruget og andre med erhvervsøkonomiske interesser på bekostningen af Danmarks natur haft forholdsvis frie hænder til at forme og forvalte landområderne, bygge veje og nye boligområder – og det er bestemt ikke gået godt.

Så længe man lader erhvervsorganisationerne sætte dagsordenen, er der ikke udsigt til, at den hårdt pressede natur får hjælp. Den nuværende regering har sagt alt det rigtige, har også nedsat forskellige kommissioner og andet godt og barslet med en Naturplan Danmark.

Men birkemusen, som får sit levested oppløjet, salamandere, hvis overvintringssteder bebygges, og flagermusen, hvis træer væltes, ville nok, hvis de havde en stemme, have bedt om hensyn her og nu.

Mit spørgsmål til miljøminister Ida Auken er: Hvornår giver du naturen den stemme og den beskyttelse, vi alle ved, den har brug for?

Det er fint, at der er nedsat en natur- og landbrugskommission, og at I har visioner for landet med Naturplan Danmark – men som aktiv naturbeskytter kæmper jeg med ryggen mod muren, og arternes levesteder forsvinder med en hast, som kræver handling straks.

Jeg beder ikke om store forkromede planer, men om som minimum at få styrket lovgivningen, så tabet af dyr og planter ikke fortsætter med samme styrke.

Naturen har ingen anden stemme i demokratiet end den, vi giver den. Giv nu naturen den stemme, Ida Auken.