Kommunerne misbruge deres magt i natursager

Tønder Kommune vil give sig selv en dispensation til en erhvervsudvidelse indover en 4,4 hektar naturbeskyttet strandeng.

Jyske vestkysten skriver: “Natur- og Miljøklagenævnet har slået fast, at en strandengen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, men kommunen er nu klar til at give er klar til at give sig selv en dispensation, så Rømø Havn kan lave en oplagsplads på strandengen, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.”

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er ved at udvikle sig til et alvorligt demokratisk problem, at kommunerne både skal håndhæve lovgivningen og samtidig kan give sig selv dispensation til at fravige den !

Tidligere blev dispensationer givet af Amtet, som ikke havde direkte politisk eller økonomisk interesse i sagerne.

Ofte ender biologerne i et dilemma, hvor de skal sige nej til deres egen arbejdsgiver – det er en daglig problemstilling, når kommunalbestyrelserne ønsker vejudvidelser, boligområder, erhvervsudvidelser i områder med naturværdier.

Biologernes opgaver i kommunerne er også at vurdere konsekvenserne for naturen, og der er ofte et stort pres – direkte og indirekte – fra politikerne og fra biologernes overordnede i kommunerne på biologerne for at træffe afgørelser, der ikke forhindrer planerne.

Det kræver sin biolog at sige nej til en erhvervsudvidelse, fordi der står lidt ” vissent græs , og der hopper et par frøer rundt. ” Vi laver da bare noget erstatningsnatur, er politikernes svar !

Det bør overvejes at overlade dispensationssager og generelle afgørelser om beskyttet natur til en uvildigt og helt uafhængigt myndighed – ellers risikerer vi, at mere og mere natur går tabt i takt med, at kommunerne får ” blod på tanden”.