Skal den nye miljøminister være konfliktløser?

Af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk

1899502_605604702846340_473298191_o
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)

Umiddelbart kan det synes positivt, at den nye miljøminister Kirsten Brosbøl (S) italesættes som konfliktløser, og ifølge hende selv skal hun få parterne til at mødes om et kompromis. Havde naturen været lige så godt stillet som erhvervslivet, kunne man måske benytte dette udgangspunkt, men naturen er netop presset så hårdt, fordi de sidste 50 års lovgivning er baseret på ét langt kompromis.

I regeringsgrundlaget skal Naturplan Danmark vende naturens tilbagegang til fremgang. Vælgerne skal dog holde sig for øje, at det væsentlige ikke er vedtagelsen af Naturplan Danmark, men planens indhold! Vedtages en utilstrækkelig eller ligefrem dårlig plan, kan naturplanen ende med at blokere for tiltag, som isoleret set vil kunne hjælpe naturen langt mere. Små tiltag kan være langt lettere at forhandle på plads end en stor plan – og medens vi venter på planen, fortsætter tilbagegangen.

Den manglende handling, både fra denne og tidligere regeringer, har medført, at der ikke er tid til lange forhandlinger og kompromiser. Selvfølgelig skal der lyttes til de involverede parter, men udgangspunktet for arbejdet bør være naturens tilstand og det, som skal til for at vende udviklingen. Desværre lugter Naturplan Danmark mere af en vækstplan end en naturplan, og her tænkes ikke på vækst i naturens biologiske mangfoldighed.

Er ambitionsniveauet allerede nu utilstrækkeligt, kan kompromisforhandlinger resultere i en plan, hvor naturen endnu engang bliver taberen. Det altafgørende for succes er, at udgangspunktet er de mange videnskabelige rapporter om naturens tilstand! Vælger politikerne så utilstrækkelige tiltag, er det et politisk valg, og ansvaret hviler på deres og vælgernes skuldre.