Staten anklages for at suge penge ud af naturfond

Politiken den 13.12.2014. Af Michhael Rothenborg og Ellen Ø. Andersen.

“I mandags sagde miljøminister Kirsten Brosbøl (S) det igen i en pressemeddelelse: At »staten indskyder 500 millioner kroner« i Den Danske Naturfond, og at der dermed »er lagt op til, at der bliver investeret massivt i ny natur i de kommende år«. Men det er en række Maturfonden_politikennaturforkæmpere meget trætte af at høre på. De påpeger, at statens 500 millioner kroner over fire år ikke kan bruges til at købe landbrugsjord og omlægge det til ny natur, og at staten tværtimod kommer til at tjene på fonden.”

“De peger på, at det kun er forrentningen af statens indskudte grundkapital – formentlig 1-2 procent årligt – der kan bruges af naturfonden. Og det dækker næppe mere end administrationen. Tilbage er blot de 375 millioner, som de to private fonde skyder ind. Hertil kommer, at fonden ikke er fritaget for moms. Det betyder, at der skal betales moms til staten, hver gang Naturfonden bruger nogle af de private fondes penge. Kritikerne peger på, at store dele af det kulturelle område er momsfritaget, for eksempel de fleste indtægter i museer, biblioteker og zoologiske haver”

Læs hele artiklen i den fysiske avis, eller ved at købe netadgang.