PRESSEMEDDELELSE: NATURnationalpark

PRESSEMEDDELELSE:

Forslag til NATURnationalpark Gribskov & Esrum Sø

“Behov for nytænkning efter et ringe udkast til Nationalpark Kongernes Nordsjælland”

Udspillet til ‘Nationalpark Kongernes Nordsjælland’ er en række usammenhængende lapper, der ikke har noget med en nationalpark at gøre. Naturdebattør Rune Engelbreth Larsen og Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk byder derfor ind med et konkret forslag til en omkostningseffektiv opgradering af naturkvaliteten i en kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved at reservere et område som NATURnationalpark. Hensigten er at sætte naturen i centrum på statsejede naturarealer, hvilket kan bidrage med frisk blod i årerne og få den trængte natur tilbage i centrum af nationalpark-debatten – og tilmed samtidig bevare frivillighedsprincippet.

Skovdige
“Hensigten er at sætte naturen i centrum på statsejede naturarealer, hvilket kan bidrage med frisk blod i årerne og få den trængte natur tilbage i centrum af nationalpark-debatten”

Det nuværende forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland underprioriterer naturen markant i et usammenhængende kludetæppe – men nationalparkloven kræver det modsatte: at »skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning, bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed, sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen«.

Engelbreth & Størup foreslår derfor, at en del af det planlagte område betegnes »NATURnationalpark«, bl.a. med henblik på at genetablere artsrig og oplevelsesrig skov med udsatte vildheste, kvæg og bisoner. Denne NATURnationalpark (der også kan være en DEL af en kommende nationalpark) skal omfatte de statsejede arealer i Gribskov, den statsejede Esrum Sø og de fredede områder øst for søen samt Snævret Skov – i alt ca. 8000 hektar (se det vedhæftede kort). NATURnationalparken kan tilmed etableres uafhængigt af nationalparkprocessens udfald – og med store fordele for BÅDE natur og frivillighed:

1) Danske skove vurderes af forskerne til at være 100 procent i »stærkt ugunstig« bevaringsstatus, og det mest omkostningseffektive middel til at vende udviklingen består i at indstille skovdrift og genetablere lysåben naturskov. Dette bør være hovedformålet med en NATURnationalpark i og omkring alle statslige arealer i Gribskov, bl.a. med udsatte heste, kvæg og bisoner.

2) Der opstår ingen interessekonflikter med private lodsejere ved at etablere en NATURnationalpark på de statsejede arealer i Gribskov i tilknytning til den statsejede Esrum Sø, og staten viser et godt eksempel ved at gå foran og selv efterleve Naturplan Danmarks opfordring til udstrakt frivillighed i naturindsatsen.

3) Internationale nationalparkkriterier lægger langt mere vægt på naturen end de danske, hvorfor en NATURnationalpark i Gribskov kan løfte et dansk nationalparkkoncept op i international liga.

NATURnationalpark Gribskov & Esrum Sø kan endvidere efterleve anbefalingen fra De Økonomiske Råd i 2012: »En stor indsats i skoven bør prioriteres højt. Det er nødvendigt og det er omkostningseffektivt. (…) Desuden er skovarealerne i Danmark i markant ringere grad dækket af eksisterende naturbeskyttelsesområder. Indsatsen bør i høj grad omfatte omlægning af produktionsskov til urørt løvskov.« (‘Bevarelse af biodiversiteten i Danmark, en analyse af indsats og omkostninger’; udarbejdet til De Økonomiske Råd af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima).

Hele forslaget, der er uddybet med kort og fotos online, fremsendes til miljøministeren og flere politikere. Begrundelse og konkretisering findes her: http://www.danarige.dk/naturnationalpark

 

KONTAKT:
Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk (40 53 44 45)
Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk (40 88 52 25)