Kulturkampen om naturen

Kilde Altinget.dk: DEBAT: En kulturelt betinget stolthed svækker embedsværkets dømmekraft, når det kommer til driften og dyrkningen af de danske skove. Det skriver lektor på KU Skærmbillede 2015-05-13 kl. 08.58.24Hans Henrik Bruun. Han kalder debatten en kulturkamp om naturen.

Hans Henrik Bruun
Ph.d. og lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet

Der foregår i disse år en kulturkamp om naturen. Eller rettere om naturen i Danmarks skove. For når det gælder moser, heder og den øvrige natur i det åbne land, så blev den tilsvarende kamp i hovedsagen taget for mange årtier siden.

Man kunne også kalde det for en kamp om historien. Opgøret har naturligvis ikke nær samme bevågenhed i massemedierne og offentligheden som diskussionen af samarbejdspolitikken under den tyske besættelse af Danmark, der sluttede for 70 år siden.

Men der er alligevel paralleller. Ligesom daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens dagsorden i virkeligheden handlede om nutidens udenrigspolitik, så handler den standende natur-kulturkamp også om nutidens og fremtidens skove snarere end om fortidens.

Læs resten her. Kulturkamp om naturen