12 dagsommerfugle-arter flyver aldrig mere i Danmark

DR_videnKilde DR Viden

På 50 år er 10 procent af det samlede antal dagsommerfugle – svarende til 12 arter – forsvundet fra dansk jord. Samtidig er flere andre arter så truede, at de også risikerer at uddø, viser ny forskning fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Forskerne er bekymrede, fordi sommerfugle er som et slags ’natur-termometer’, der kan give et fingerpeg om den generelle sundhedstilstand i den danske natur. Lige nu viser termometret feber, fortæller universitets naurvidenskabelige nyhedsbrev Rømer.

Der er brug for at gøre mere for at beskytte insekternes levesteder med sammenhængende naturområder. Samtidig bør Danmark gøre som andre lande og igangsætte en national overvågning af sommerfugle, så man har den nødvendige viden til at beskytte arterne, mener forskerne.