Danmarks bidrag til international naturbeskyttelse har ramt bunden

Danmark ligger nu på en absolut sidsteplads blandt samtlige EU medlemslande, når det kommer til andelen af udpegede naturbeskyttede Natura 2000 områder. Vi har ramt bunden med sølle 8,32 % af vores landareal. Nabolande som Sverige og Tyskland har udpeget 13,84 og 15,45 %. Det skal også tages med i betragtningen, at der er mange landbrugsarealer med i Danmarks Natura 2000 områder. Læs mere her: Natura 2000 Barometer

Natura_2000_areal
Eksempel på Natura 2000 område i Danmark. Det meste er intensivt opdyrket.
https://www.naturbeskyttelse.dk/wp-content/Natura_2000_Ulvedybet1.jpg
Natura 2000-område 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.