Naturen betaler prisen for Venstre-regeringens vækstplan

Venstre-regeringens vækstplan går hårdt til den nuværende natur- og landskabsbeskyttelse med alvorlige konsekvenser for naturen og miljøet, hvis ikke der kommer nogle meget markante kompenserende tiltag i det åbne land. Regeringen hævder, at det ikke vil få konsekvenser for naturen, men al erfaring viser, at der er grund til bekymring i forhold til Venstres opfattelse af, hvad natur er, og hvornår den tager skade.

Venstre_vaekst
Eksempel på et område som helt lovligt blev udjævnet for at landmanden kunne få større marker. Så dårligt er naturen og landskabet i forvejen beskyttet i Danmark.

Det kan give god mening at ændre på harmonikravet, men ikke som i venstre plan, hvor man både fjerner det, som skal begrænse tabet til naturen, og samtidig tillader, at der udspredes mere gylle på markerne. Danmarks natur er i forvejen hårdt presset af for mange næringsstoffer og for lidt plads, og det er afgørende, at den totale og lokale forurening af naturen reduceres.

Grafik- bevaringsstatusMere gødning uden øget forurening kan kun lade sig gøre, hvis næringsstofferne flyttes længere væk fra de beskyttede områder, og det kræver vilje til at give naturen plads. Men selv de tiltag, som på planområdet kunne sikre naturen i kommunerne mere plads og bedre beskyttelse fjernes, hvilket fortæller rigtigt meget om Venstres vilje til at kompensere naturen.

Regeringen synes også at glemme, at naturen allerede nu er presset helt i knæ af en meget voldsom landbrugsproduktion og en stigende urbanisering, og at tabet af plante- og dyrearter skal være stoppet senest i 2020.

Eksempler på nogle af lempelserne af natur- og miljøbeskyttelsen:

– Fjerne kravet om, at kommunerne skal udpege eksisterende og potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort.

– Afskaffelse af sprøjte- og gødskningsforbuddet på § 3-naturarealer

– Foretage en markant reduktion af antal kilometer vandløb omfattet af vandplanlægningen.

– Ophævelse af randzoneloven

– Undlade at gennemføre kravet om yderligere 60.000 hektar efterafgrøder.

– Ændring af strandbeskyttelsesreglerne

– Arbejde for at hæve harmonikravet for slagtesvin fra 1,4 til 1,7 dyreenheder per hektar

Uansvarlig Venstre-regering ofrer naturen for landbrugets skyld

Den nye Venstre-regering har overtaget ansvaret for at stoppe de vilde arters tilbagegang.