Den første plakat med Danmarks natsommerfugle er nu udkommet

125 af de smukke, men ofte skjulte natsommerfugle folder vingerne ud på den nye plakat og præsenterer en verden af mangfoldighed, som de færreste kender til. Plakaten er nr. to i serien med Danmarks flora og fauna, hvor den første viste Danmarks dagsommerfugle.

Plakaten er udgivet af Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden. Den er 70×100 cm og koster 350 kr. incl. forsendelse. Plakaterne kan købes på  www.natur-shop.dk. og på www.naturplakat.dk

72_til_shop

Plakaten viser et udsnit af natsommerfuglene, hvoraf nogle er sjældne og andre almindelige. Der er fundet over 2500 forskellige sommerfuglearter i Danmark. Gruppen af småsommerfugle, også kaldet møl, er ikke medtaget på plakaten. Natsommerfuglene er vist i deres naturlige maximale størrelse med udslåede vinger. Hovedparten flyver primært om natten. Enkelte af arterne er dog kun dagaktive, eksempelvis køllesværmerne, mens andre kan opleves både dag og nat.

Plakaten er produceret af Naturbeskyttelse.dk. Overskud fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at rette fokus på tabet af plante- og dyrearter i Danmark.

Arternes hyppighed er baseret på hjemmesiden Fugle og Naturs registreringer. Når en art har to farvekoder, skyldes det, at den kan være almindelig nogle steder i landet, men fraværende eller meget sjælden i andre landsdele. Farvekoderne er kun vejledende, da udbredelse og hyppighed kan variere fra år til år.