Oversigt over Habitatdirektivets naturtyper

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har lagt Habitatdirektivets naturtyper på nettet, med beskrivelser og resultater fra kortlægning af udbredelse og NOVANA-overvågning af naturtilstand og udvikling i perioden 2004-2014. Endnu er ikke alle naturtyperne færdigbehandlet, men check fx. strandenge og kystklitter. De øvrige typer følger efter i de kommende år. Hjemmesiden er tænkt som alternativ til de løbende rapporter og vil blive udviklet og opdateret løbende.

Skærmbillede 2015-12-03 kl. 15.12.41