Høringsvar: Nyt skovprogram

Skovprogrammet vil sætte retningslinjerne for, hvad myndighederne i de kommende år vilgøre for at beskytte naturen og stoppe artstabet i de private og offentlige skove. Derfor er indholdet af det meget væsentligt for skovnaturen. Desværre byder skovprogrammet ikke på nye tiltag i forhold til natur- og artsbeskyttelse,
og er i sin nuværende form ikke egnet til at stoppe artstabet.

I Danmark har vi et  accelererende artstab trods en national målsætning om, at tabet skalvære stoppet i 2020.

Læs Høringsvaret her: Horingssvar_skovprogram