Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Så er et notat til den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen om Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter tilgængelig.

Det skal særligt bemærkes, at tilstanden er forværret for naturtyperne, fra 90 % til 95 og for arterne fra 39 til 57 % – det skal dog bemærkes, at den forværrede tilstand for arternes vedkommende skyldes, at flere arter er vurderet i forhold til 2013.

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

“Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Det kan man læse i den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen”

“Nu er det muligt at danne sig et overordnet billede af tilstanden for den danske natur og mange af de planter og dyr, der lever i den. Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering.

I flere tilfælde er der tilbagegange for både naturtyper og arter at spore og i nogle tilfælde har der ingen udvikling været siden sidst. For de fleste naturtyper og arter gælder dog, at det endnu er for tidligt at angive en udviklingstendens.”

Læse hele pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet her: Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter


Download rapporten her: