FINANSLOV 2019 – NATUREN BLEV IGEN NEDPRIORITERET

FINANSLOV 2019 – NATUREN BLEV IGEN NEDPRIORITERET!

Det blev desværre heller ikke i denne finanslov at naturen blev prioriteret, selv om den bliver nævnt flere gange som vedhængt til andet, men reelt er det kun de 4 linjer om urørt statsskov, der er helhjertet fokuseret på natur. Beløbet har dog en størrelse, hvor det mest er af symbolsk betydning i niveau med den forrige blå regering, og så er det kun til statslige arealer, hvor man nok kunne mene, at vi som samfund bare kunne lade være med at fælde. Det koster ikke meget at holde saven væk.Det helt store tab og det største behov er i de private skove, hvor lovgivning og penge til beskyttelse er fraværende – disse er dog ikke nævnt med et ord i finansloven. Der er heller ikke afsat ekstra penge til bedre beskyttelse af de mange truede naturområder i det åbne land. Udtagning af lavbundsjorde og skovrejsning er ikke væsentligt i forhold til naturbeskyttelse.

Tiden går og tilbagegangen fortsætter for de mange arter, der hænger i med det sidste – regeringen har tilsyneladende god tid – det har arterne desværre ikke.

Man kan godt undre sig lidt over, at man politisk ikke fokusere på at beskytte det uerstattelige først.

Regeringen sparer forhåbentlig op til den helt stort indsats og finansiering i efteråret 2020, hvor regeringen har bebudet, at en ny og stor biodiversitetsplan kommer.

Fra afsnittet med det “grønne” – bedøm selv.

Side 13 til 19 af finansloven.