Regeringen: Nu skal det være slut med at sprøjte og pløje naturarealer

Naturbeskyttelse.dk mener: Stop for gødskning, sprøjtning og omlægning af de naturbeskyttede arealer, kan forhåbentlig skabe ro om, og sikre en mere stabil udvikling og en forvaltning der har natur som formål. Naturbeskyttelse.dk satte første gang fokus på problemet med ødelægge af beskytte arealer i 2008 og 2009, hvor det blev dokumenteret at i tusindvis af beskyttede landet over var blevet ødelagt.

Det skal dog også bemærkes, at et stop for gødskning, sprøjtning og omlægning ikke gør det alene. Der vil fortsat være et MEGET stort behov for at få jord ud af drift op til beskyttet natur, og hvor naturarealerne ligger tæt på hinanden skabe sammenhæng mellem dem. Og så er der også et stort behov for, at arealerne forvaltes korrekt – ofte vil det betyde, et lavere antal dyr, men at de så til gengæld, går på arealerne hele året rundt.

I forlængelse af dette, kunne regeringen måske også overveje, at fjerne beskatning fra arealer der er naturbeskyttet eller er tinglyst som natur, i både det åbne land og skovene, så lodsejere med natur får lette den økonomiske byrde.

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: