En skovfond kan overraskende nok være skidt nyt for naturen

Naturbeskyttelse.dk mener: Vi har allerede Den Danske Naturfond, man kan betale til – der får man både natur og CO2-opsparing. Det geniale ved natur er, at den leverer det hele. Det gør produktionsskov ikke. En ny skovfond risikerer at blive en konkurrent til Naturfonden og derved flytte midler fra de hårdt tiltrængte naturprojekter til plantning af skov. Der er en meget stor forskel på plantet skov der har produktion som formål, og så skov, der vokser naturligt op som naturskov. Mange opfatter desværre fortsat plantet produktionsskov som natur. Det er et problem, da de plantede skove risikerer at komme i stedet for rigtige naturprojekter, der har naturbeskyttelse og genopretning som formål. Og endnu alvorligere er det, at de fjerner fokus fra, at vores gamle træer og artsrige skovbiotoper fortsat fældes.