Ny Rødliste: Mange danske dyr, planter og svampe er fortsat i risiko for at uddø

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: En opdatering af Rødlisten fra Aarhus Universitet viser, at danske dyre-, plante- og svampearter ikke har fået det bedre siden 2010, og at mange arter fortsat er i risiko for at uddø. Naturen har brug for hjælp, hvis vi skal vende tilbagegang til fremgang, siger miljøministeren.