Rødlisten: De vilde bier er i tilbagegang

Alle vores 292 danske arter af bier er nu rødliste vurderet.
Udviklingen er bekymrende for 90 af arterne er 56 % vurderet til at være i tilbagegang.

 Orange Jordbi (Andrena marginata) Rødlistet som truet (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur. Foto Peder Størup.

Som en del af rødlistevurderingen har eksperten også vurderet de nuværende udviklingstendenser for truede og næsten truede arter. For bierne er trenden for 90 rødlistede arter vist i Figur 3. Her fremgår at 17 % af de rødlistede arter er i fremgang, 19 % er stabile, 56 % af arterne vurderes at være i tilbagegang, 1 % er ukendte og for 8 % af arterne er udviklingstendenserne ikke vurderet. Det vurderes således, at de rødlistede bier overvejende er i tilbagegang.