Read more

Luk sommerfuglene ud i forårssolen

Når foråret kommer med de første lune dage i marts måned, vågner sommerfuglene af vinterdvalen for at starte en ny generation op. Her kan de dog også få brug for hjælp, da de søger mod lyset. I en åben carport er det ikke et problem, men på et loft er et lukket vindue en fælde, […]

Read more

Når insekterne forsvinder, så følger svalerne med

Dette studie af Anders Pape Møller (Ecologie Systématique Evolution, Université Paris-Sud) af insekter der rammer biler viser, at insekterne er gået tilbage med 80 % i de pågældende områder. Og når insekterne forsvinder, så følger de arter med, der lever af insekterne, eksempelvis svalerne. Parallel declines in abundance of insects and insectivorous birds in Denmark over […]

Read more

Danmarks vilde orkidéer – 30 års udvikling og overvågning

Danmarks vilde orkidéer – 30 års udvikling og overvågning Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 10.00-16.00 (der er rundstykker og kaffe/te kl. 9.30) Sted: Stakladen, Aarhus Universitet, Bygning 1422, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C Tilmeldingsfrist og betaling: Senest 8. marts 2020 https://www.tilmeld.dk/danmarksvildeorkideer Tilmelding Pris for deltagelse: DKK 300,00 inkl. moms Tilmelding studerende Pris for […]

Read more

Danmark er det hårdest opdyrkede land i EU

Landbrug fylder lidt mindre, byer og natur vokser Landbrugsareal optog 25.787 km2 eller 59,8 pct. af Danmark i 2018. Det er 1,8 pct. mindre end i 2011. Ifølge Eurostats opgørelse af arealdække er 50,6 pct. af Danmark dækket af marker, hvilket er klart den højeste andel i EU. Tallet er fra 2015 og ikke direkte […]

Read more

Ny tænketank om natur

VILD ER EN TÆNKETANK FOR NATUREN Sammen med resten af verden befinder Danmark sig i en biodiversitetskrise og midt i det, som forskerne kalder for den sjette masseuddøen. Vilde arter af dyr, planter og svampe uddør med en hastighed så høj, som vi ikke har set før, og som primært skyldes menneskelige aktiviteter og nyttiggørelse af […]

Read more

Gennemgang af beregninger viser mere dødt ved i skovene end først opgjort

Kilde: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning “Under en grundig gennemgang af beregningerne bag opgørelsen af dødt ved i de danske skove mellem 2016-2018 er der fundet en fejl i datahåndteringen, som har medført en undervurdering af mængderne af dødt ved i skovene. Det nye resultat viser, at mængderne af dødt ved har fulgt samme svagt […]

Read more

Evaluering af planloven: så dårligt er landskabet beskyttet i Danmark – behov for stramning af planloven

Der er behov for en væsentlig stramning af planloven. Eksemplet herunder, er et trist eksempel på, at planloven i praksis ikke er i stand til, at beskytte landskabet og naturen. I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016. Den nye planlovgivning skal evalueres inden 1. juli 2020. Læs mere her: Baggrund […]

Read more

Vildspor – på besøg hos Peder Størup

RADIO4 – Programmet VILDSPOR – hver lørdag fra kl. 10-12. Rasmus Ejrnæs forsker i biologi på Aarhus Universitet og er vild med naturen. Faktisk så meget, at han ville ønske, at vi mennesker bare ville give den plads til at folde sig ud. Hver lørdag inviterer han dig ud i naturen med de to biologer […]

Read more

Ny vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper

Opdateret og forbedret vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper. Vejledningen er særligt rettet mod kommunerne, der administrerer § 3-beskyttelsen. Beskyttelsen efter § 3 gælder for søer og udpegede vandløb samt heder, moser, strandenge, ferske enge og biologiske overdrev og omfatter ca. 10 % af Danmarks areal fordelt på omkring 300.000 registrerede arealer. Beskyttelsen er derfor […]

Read more

Rødlisten: De vilde bier er i tilbagegang

Alle vores 292 danske arter af bier er nu rødliste vurderet. Udviklingen er bekymrende for 90 af arterne er 56 % vurderet til at være i tilbagegang.  Orange Jordbi (Andrena marginata) Rødlistet som truet (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur. Foto Peder Størup. Som en del af […]

Read more

Den danske Rødliste 2019

Den danske Rødliste 2019 er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, og den rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er. Hver art er – gennem en standardiseret proces udviklet af International Union for Conservation of Nature – henført til en kategori, som afspejler artens status i den danske natur. For […]