Read more

Regeringen: Nu skal det være slut med at sprøjte og pløje naturarealer

Naturbeskyttelse.dk mener: Stop for gødskning, sprøjtning og omlægning af de naturbeskyttede arealer, kan forhåbentlig skabe ro om, og sikre en mere stabil udvikling og en forvaltning der har natur som formål. Naturbeskyttelse.dk satte første gang fokus på problemet med ødelægge af beskytte arealer i 2008 og 2009, hvor det blev dokumenteret at i tusindvis af […]

Read more

Insect declines and why they matters – Dave Goulson

Den i medierne omtalte rapport af Dave Goulson om grunden til insekternes tilbagegang i Storbritannien kan downloades herunder. Forholdene i Danmark og Storbritannien er i en vis udstrækning sammenlignelige. Bortset fra, at 57 % af Danmarks arealer er under plov, mod 26 % i  Storbritannien. På side 11 og 12 kan man læse  forfatterens vurdering […]

Read more

Markant fald i mængden af dødt ved i skovene

Dødt ved er afgørende for en høj biodiversitet i skovene. Til trods for, at det igen og igen er blevet sagt af forskerne, så er mængden af dødt ved igen faldet. Det fremgår af den seneste Skovstatistik for 2018. Tilføjelse 29 februar 2020: Gennemgang af beregninger viser mere dødt ved i skovene end først opgjort […]

Read more

Grund til optimisme på naturens vegne?

Topmødet om naturen på Marienborg den 4 november. Naturbeskyttelse.dk mener: Statsministeren melder ret kontant og direkte ud om behovet for at gøre noget for naturen – det er meget positivt, og det virker oprigtigt. Men ord gør det ikke. Spørgsmålet er, om regeringen og støttepartierne reelt er klar til at skaffe midlerne og levere den […]

Read more

Marienborg danner ramme om første skridt mod regeringens biodiversitetspakke

Statsminister Mette Frederiksen, miljøminister Lea Wermelin og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tager første spadestik til regeringens biodiversitetspakke, når en bred kreds af interessenter samles til opstartsmøde på Marienborg 4. november. Naturbeskyttelse.dk mener: Det sender et stærkt signal om, at naturen er på vej op i den naturpolitiske superliga, at statsminister Mette Frederiksen deltager […]

Read more

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer “Miljø- og Fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen besluttede i foråret 2019, med baggrund i debat i medierne omkring Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne naturarealer, at igangsætte et såkaldt servicetjek. Servicetjekket skulle fokusere på naturplejen på statsejede lysåbne arealer. Debatten havde involveret både forskere, interesseorganisationer og meningsdannere inden for naturområdet. […]

Read more

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Så er et notat til den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen om Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter tilgængelig. Det skal særligt bemærkes, at tilstanden er forværret for naturtyperne, fra 90 % til 95 og for arterne fra 39 til 57 % – det skal dog bemærkes, at den forværrede tilstand for arternes vedkommende […]

Read more

Naturen har ikke fået det bedre siden 2013

Danmarks rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter viser, at naturen er i krise, og at det ikke er blevet bedre siden sidste rapportering til EU i 2013. Desværre er det på ingen måde overraskende.  Det må snart gå op for politikerne, at der skal investeres i vores natur, hvis tilbagegangen ikke […]