Naturtabet – et korrekt billede af virkeligheden? Read more

Naturtabet – et korrekt billede af virkeligheden?

Klima og miljø 12. november 2010 kl. 16:10 på P1 Hør udsendelsen (42:03) Moser, enge, søer, overdrev og heder – kort sagt danske naturtyper, som i følge naturbeskyttelsesloven burde været sikret mod at blive opdyrket eller på anden måde ødelagt. Det er dog langt fra alle steder i landet, det forholder sig sådan. Men hvor slemt […]