Peter Gæmelke fordrejer sandheden Read more

Peter Gæmelke fordrejer sandheden

Bragt i Jyllands-Posten 4 maj Sandheden forties I TV2 nyhederne kl. 19 den 19. april udtaler Peter Gæmelke, (præsident, landbrugsrodet) at vi i Danmark ikke bruger korn til energi, men han fortier, at vi sidste år dyrkede et areal svarende til 1000 kvadratkilometer eller ca. 130.000 fodboldbaner med afgrøder, der bliver brugt til brændstof i […]

Hul i naturbeskyttelsesloven Read more

Hul i naturbeskyttelsesloven

Bragt i Politiken 2 maj 2008 I dette forår viser det sig med al mulig tydelighed, at naturbeskyttelsesloven reelt er sat ud af funktion, når landbruget vil have mere jord under plov. Det er blevet meget klart med opdyrkningen af brakmarkerne. Kort sagt er svineproducenter bedre beskyttede end sjældne planter, fugle og dyr i den […]

Naturbeskyttelse.dk Read more

Naturbeskyttelse.dk

Naturbeskyttelse.dks formål er at varetage beskyttelsen af naturen og landskabet, så vi får et samfund, der fungerer i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens ånd og tekst: At værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. At beskytte naturen med dens […]

Alvorlig trussel mod naturen Read more

Alvorlig trussel mod naturen

Det er med dyb bekymring, jeg konstaterer følgerne ved afskaffelsen af brakordningen. I den forbindelse har jeg en helt konkret sag, som står i skærende kontrast til kommentaren fra fødevareminister Eva Kjær Hansen og miljøminister Troels Lund Poulsen i JP den 29 marts til et debatindlæg fra Christian Hjorth fra Dansk Ornitologisk Forening i JP den 25 marts. Se […]

Beskrivelse af naturen i og omkring Ådalen Read more

Beskrivelse af naturen i og omkring Ådalen

Naturen i området er meget varieret. Området bærer tydeligt præg af istidens spor med skrænterne omkring Linåen og de mange kildevæld, som strømmer ud fra siderne af dalen. Omkring disse kildevæld er der en stor variation af padder, insekter, fugle og truede planter. Af planter kan nævnes orkideerne gøgeurt og hullæbe. Man finder også den smukke engblomme, der tidligere […]