Read more

Marienborg danner ramme om første skridt mod regeringens biodiversitetspakke

Statsminister Mette Frederiksen, miljøminister Lea Wermelin og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tager første spadestik til regeringens biodiversitetspakke, når en bred kreds af interessenter samles til opstartsmøde på Marienborg 4. november. Naturbeskyttelse.dk mener: Det sender et stærkt signal om, at naturen er på vej op i den naturpolitiske superliga, at statsminister Mette Frederiksen deltager […]

Read more

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer “Miljø- og Fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen besluttede i foråret 2019, med baggrund i debat i medierne omkring Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne naturarealer, at igangsætte et såkaldt servicetjek. Servicetjekket skulle fokusere på naturplejen på statsejede lysåbne arealer. Debatten havde involveret både forskere, interesseorganisationer og meningsdannere inden for naturområdet. […]

Read more

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Så er et notat til den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen om Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter tilgængelig. Det skal særligt bemærkes, at tilstanden er forværret for naturtyperne, fra 90 % til 95 og for arterne fra 39 til 57 % – det skal dog bemærkes, at den forværrede tilstand for arternes vedkommende […]

Read more

Naturen har ikke fået det bedre siden 2013

Danmarks rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter viser, at naturen er i krise, og at det ikke er blevet bedre siden sidste rapportering til EU i 2013. Desværre er det på ingen måde overraskende.  Det må snart gå op for politikerne, at der skal investeres i vores natur, hvis tilbagegangen ikke […]

Read more

Vilde heste bliver sat ud i nordjysk naturområde

Kilde: Miljøstyrelsen 26. august 2019 Miljøminister Lea Wermelin besøgte i dag naturområdet ved Lindenborg Ådal i Nordjylland, som staten netop har købt. Hun løftede sløret for, at der er til efteråret flytter en flok ’vilde heste’ ind, der skal være med til at give naturen i området et løft. På sydspidsen af Langeland har en […]

Read more

Mangel på penge til naturbeskyttelse

Der er en problemstilling Naturbeskyttelse.dk har påpeget mange gange. Bla. her: Udtagning af landbrugsjord kan blive truede arters redning og her: Naturen bliver glemt og klemt mellem mark og hav Ordningen er målrette Natura 2000 områder, men skal de truede arter for alvor få gavn af udtagningen, bør tilskuddet gælde for hele landet, og der […]

Read more

Sortåret hvidvinge (Aporia crataegi)

Man bliver altid glad når man ser sortåret hvidvinges lange svævende vingeslag på overdrevet – en elegant og smuk sommerfugl. Find den på tørre lokaliteter med masser af blomster. Dens larver lever af hvidtjørn og røn. “Almindelig” i det meste af Jylland, men meget sjælden i Sønderjylland, Fyn og på Sjælland. Fraværende på Bornholm.

Read more

Lea Wermelin bliver ny miljøminister

Ny miljøminister bliver Lea Wermelin – et ret uskrevet blad på naturområdet. Der kommer til at hvile et stort ansvar på hendes skuldre. For mange arter er det ved at være sidste udkald, og det bliver ikke mindst afgørende for dem, at der er opbakning til den nye minister fra resten af ministerholdet. Vi ønsker […]

Read more

Invasion af tidselsommerfugle fra syd

I disse uger flyver der millioner af tidselsommerfugle (Vanessa cardui ) rundt i landet – de er fløjet fra Nordafrika over Middelhavet for herefter af trække videre nordpå op til Danmark og Nordeuropa. Hyppigheden af tidselsommerfugl er meget svingende alt efter tilflyvningen sydfra. Nogle år kan den være talrig som i år, og andre næsten […]

Read more

Naturmødet 2019

Hvad er naturmødet? Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Naturmødet afholdes for fjerde gang den 23.-25. maj 2019 i Hirtshals. Naturmødet er vind i håret, fuglekiggere og natursyn i konflikt. Det er debat, aktiviteter og folkefest, […]

Read more

Regeringen vil have lov af EU til at udskyde vandmiljø-deadline – igen!

” I relation til evalueringen af vandrammedirektivet har Miljø- og Fødevareministeriet imidlertid i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet i Danmark erfaret, at tidsmæssige, naturgivne, praktiske og økonomiske udfordringer gør det vanskeligt fuldt ud at nå miljømålene for alle opstillede kvalitetselementer med udgangen af tredje planperiode. Der er derfor behov for i planperioder udover 2027 at […]