Ny vejviser til naturbeskyttelsesloven Read more

Ny vejviser til naturbeskyttelsesloven

Hvordan kan jeg se om der er beskyttet natur på min ejendom? Er alle søer og regnvandsbassiner beskyttede, og kan man klage, hvis man er uenig med kommunen om naturen på ens ejendom? Svar på disse spørgsmål, og mange flere, får man i en ny vejledning til naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper, som By- og Landskabsstyrelsen har […]